Main Menu

La Dépêche de Kabylie

 • Publié il y a 4 jours

  ‘’Mbeɛd aɛqal n taɣect, nebɣa ad nesiweḍ ad d-iɣer uselkim taqbaylit i yiman-is’’

  Deg tdiwennit-a, newwi-d awal akked Mesṭafa Kamal ɣef usenfar-is n taggara n tezrawt ‘’Aɛqal n taɣect yettwabnan ɣef Deep Learning i tutlayt taqbaylit’’. Amek i d-yella ufran-is, allalen yeseqdec deg-s akked temsal-nniḍen.  Aɣmis n yimaziɣen : Anwa i d Mesṭafa Kamal ? Mestafa Kamal : Nekk d ajenyuṛ se...lire la suite...
 • Publié il y a 4 jours

  Wwḍen yiḥeǧǧuǧa n tmes ɣer yimnaren

  Mazal tiwuɣa i yettidir ugdud Azzayri ur ḥbisent ara, imi yal tallit d acu n twaɣit ara d-teǧǧ. Send ineḍruyen n tallit ɣezzifen n tikliwin, terza-d tallit n waṭṭan n covid-19 i iḥejben imdanen deg yixxamen, akken ad ḥadren ɣef tdawsa-nsen. Syn ad d-nezger ɣef trewla n yilmeẓyen ɣef teflukin ɣer tmura n ugemma&#...lire la suite...
 • Publié il y a 4 jours

  Zrin 26 yisegassen ɣef tmettan n Mustapha Bacha

  « Yal tikkelt, nenna-d yal ugur yellan nezmer ad nemmeslay fell-as ma yella win yeṭṭaṛfen deg-neɣ ad t-nenhu, ma yella win iɛrḍen ad yecceḍ, ad t-id neṭṭef, ma yella win yebɣan ad yuɣal s abrid, ɣas mačči yid-neɣ i yella, neqqar-as mreḥba yis-k. Neqqar tlaq tegmat di tmurt n Lezzayer, dɣa tagmat...lire la suite...
 • Publié il y a 4 jours

  Tella-d tezrigt n useggas-a deg yiẓeḍwa inmettiyen

  Mi ara mmlilen yinaẓuren, yal yiwen ad d-yawi leqdic-is, yal yiwen ad yesiweḍ izen-is, yal yiwen ad yecnu tizlit-is s yiwet n taɣuct yeččuren d tayri, d asirem. Ass-nni,  taddart ad tezher sbeḥ meddi. Xas yal yiwen s tutlayt-is, xas yal yiwen s tsertit-is, maca tesemlal-iten  tẓuri. D wagi i d Raconte-Arts i d-ilulen deg […]
 • Publié il y a 4 jours

  Idurar, d tidet chebḥen

  Tikkelt-a, nerza ɣer udrar, ɣer udrar n Ǧerǧer s timmad-is. Tirza-nneɣ ɣer Temda Ugelmim deg tlemmast n Ǧerǧer, d tamda n waman. ‘’Nesɛa tiɣilt neɣ snat’’ deg tmurt n leqbayel, meɛna ‘’idurar d tidet cebḥen, s uqerruy-iw ar cebḥen’’ akken i as-yenna winna. Takerḍa n Temda U...lire la suite...
 • Publié il y a 4 jours

  Tawwurt Lɛinṣer, asgen aṣemmaḍ

  Tawwurt Lɛinṣer, d yiwen n umḍiq i d-yezgan di lɛerc n At Buɣerdan di tɣiwant n Asi Yusef i icudden ɣer temdint n Buɣni di tmurt n Leqbayel. Amḍiq-a, yella-d deg yiwet n tama anida leḥwari-ines mazal-itent d tiqburin, ttbinint-d am uxelxal ddaw udrar n Ǧerǧer. D yiwen usgen ṣemmḍen. Akken i d as-yenna Idir : […...lire la suite...
 • Publié il y a 12 jours

  « Sɛiɣ acu ara d-awiɣ i yidles-nneɣ, fkiɣ-d ihi cwiṭ seg-s »

  Newwi-d awal akked unaẓur Kalifi Mhenni ɣef leqdic-is s umata akked walbum-is aneggaru i d-yeffɣen ussan iɛeddan. Aɣmis n yimaziɣen : Amek i tessawaḍeḍ tettgeḍ assaɣ gar tira (d amaru, d amsideg) akked ccna ? Mhenni Xalifi : Zemreɣ ad ak-iniɣ d ayen icudden ɣer lebɣi, tafrit d tmasit. Si tama, lemmer ur ḥemmleɣ ta...lire la suite...
 • Publié il y a 12 jours

  Tuɣal-d twaɣit ugar n wakken tella

  Aṭṭas i yenwan yekfa waṭṭan n Covid-19 imi yettwakkes ukman deg lwilaya n Tizi Uzzu. Acu kan deg yiwellihen i d-ffkan yimejjayen, nnan-d xas ulamma ad ffɣen medden, ilaq fell-asen ad qaddren kra n tɣawsiwin, gar-asent asexdem n tekmamin, tarda n yifassen yal tikkelt u ad ttembaɛaden gar-asen. Ma deg unnar, yeḍra-d wayen-nniḍen, serḥen yimdan...lire la suite...
 • Publié il y a 12 jours

  Mazal ṣṣut-ik ad yebbeεzeq

  Ass n 25 yunyu, d ass amcum ideg tensa tcemmaεt n yiwen unaẓuṛ isebblen tudert-is i Teqbaylit d umennuɣ fell-as. Anwa ur nessin Lwennas Meεtub. Netta i as-yennan  » Imi i d-luleɣ d Aqbayli, isem-iw imenɣi, ɣas teḥfa tddukkli ad tt-id-smesdeɣ ». D yiwen n wawal i yeččuṛen d lemεani, deg-s ijemle...lire la suite...